•  +48 500 144 104
  •        biuro@everun-polska.pl

Blog

Uprawnienia na koparkę i ładowarkę kołową - jak i gdzie zrobić?

Uprawnienia na koparkę i ładowarkę kołową – jak i gdzie zrobić?

Operator koparki czy ładowarki to obecnie bardzo pożądany zawód. Nic więc dziwnego, że wiele osób upatruje w tym szansy na dobrą pracę o niemałych zarobkach. By jednak móc pracować jako operator poszczególnych maszyn budowlanych, najpierw trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia. Sprawdźmy jak to wygląda w przypadku osób, które chciałyby obsługiwać koparkę bądź ładowarkę kołową.

Operator koparki i ładowarki kołowej- co należy wiedzieć?

Już od jakiegoś czasu zawody dotyczące obsługi sprzętu budowlanego i urządzeń dźwigowo-transportowych plasują się na liście deficytowych zawodów budowlanych. Specjalistów w tym zakresie ciągle brakuje, dlatego jeśli ktoś myśli nad obraniem podobnej ścieżki zawodowej, nie ma się nad czym zastanawiać, bowiem chęci, zdobycie potrzebnych uprawnień i pewną pracę dzieli krótka droga.

Pracę operatorów maszyn budowlanych regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2018 poz. 583). Zgodnie z nimi, maszyny określone przepisami, wśród których znajduje się także koparka kołowa (jako koparka jednonaczyniowa) oraz ładowarka kołowa (ładowarka jednonaczyniowa) mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły specjalistyczne szkolenie i otrzymały wynik pozytywny z końcowego egzaminu państwowego.

Szkolenie na operatora- jak wygląda?

By móc przystąpić do kursu na operatora koparki lub ładowarki kołowej trzeba mieć ukończone 18 lat, minimum wykształcenie podstawowe oraz posiadać zaświadczenie lekarskie, kwalifikujące jednocześnie do przystąpienia do kursu oraz w przyszłości do wykonywania pracy operatora- skierowanie na tego typu badanie otrzymuje się zwykle na pierwszych zajęciach rozpoczynających kurs, przy czym często odbywają się w ośrodku szkoleniowym i są wliczone w cenę kursu. Teoretycznie do rozpoczęcia kursu nie jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii B, natomiast z całą pewnością warto je posiadać, bowiem podejmując pracę w zawodzie operatora koparki lub ładowarki trzeba liczyć się z tym, że nieraz występuje konieczność wyjechania poza teren budowy i poruszanie się po drogach publicznych, gdzie posiadanie takiego prawa jazdy jest obligatoryjne.

Szkolenie na operatora maszyn budowlanych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna zawiera zagadnienia dotyczące przede wszystkim dokumentacji technicznej poszczególnego typu maszyn, bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji tych maszyn, obsługi i użytkowania danej maszyny, technologii wykonywania poszczególnych prac. Z kolei część praktyczna obejmuje naukę eksploatacji maszyny w określonych warunkach.

Kurs taki można odbyć w różnych szkołach bądź ośrodkach szkoleniowych na terenie kraju, które oferują tego typu szkolenia. Są one odpłatne i całościowo wynoszą ok. 1500-2500 złotych.

Uprawnienia na koparkę i ładowarkę kołową - jak i gdzie zrobić?

Everun Polska – Ładowarki kołowe i teleskopowe

Egzamin uprawniający do zawodu

Kurs na koparkę lub ładowarkę kołową kończy egzamin państwowy, również składający się z części teoretycznej i praktycznej, przeprowadzony według wytycznych Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Należy uzyskać w nim wystarczającą liczbę punktów by otrzymać ocenę pozytywną a tym samym świadectwo, państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu operatora określonego typu maszyn oraz wpis w książce operatora. Uprawnienia te są bezterminowe, dlatego nie trzeba ich odnawiać po upływie określonego czasu.

Praca w charakterze operatora koparki lub ładowarki kołowej to niezwykle atrakcyjna oferta. Stwarza możliwość zarówno założenia własnej działalności gospodarczej i świadczenia usług na własną rękę, jak również podjęcia pracy u kogoś innego, przy czym ofert tego typu nie brakuje w całym kraju. Co prawda musimy ponieść początkowo pewne koszty, odbyć odpowiednie szkolenie i zdobyć potrzebne uprawnienia, jednak jest to inwestycja, która szybko się zwraca. Krótko mówiąc- jest to droga do dobrej i atrakcyjnej pod wieloma względami pracy.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *