•  +48 500 144 104
  •        biuro@everun-polska.pl

Blog

Ładowarka teleskopowa a UDT - jakie uprawnienia?

Ładowarka teleskopowa a UDT – jakie uprawnienia?

Ładowarka teleskopowa ma bardzo szeroki zakres zastosowania i przydaje się w wielu branżach do wykonywania wszelkich prac związanych z przemieszczaniem różnego typu materiałów i towarów w dół lub w górę, bądź z jednego miejsca na drugie. Chcą obsługiwać tego typu sprzęt, należy zdobyć odpowiednie uprawnienia. Jeśli więc o tym myślisz, w niniejszym artykule przybliżymy Ci wszelkie niezbędne informacje na ten temat.

Ładowarki teleskopowe – co należy wiedzieć?

Ładowarki to urządzenia powszechnie wykorzystywane w pracach transportowych, budowlanych, rolniczych i innych. Do kategorii tej należą ładowarki teleskopowe, a więc maszyny ze zmiennym wysięgnikiem, pozwalając na szybką i bezpieczną pracę, bliżej zaliczane do grupy wózków widłowych specjalizowanych. To dlatego, że ze względu na swoją budowę, większa moc, specjalną konstrukcję odbiegającą od standardowych wózków widłowych oraz osprzęt, który pozwala na szerszy zakres prac i wykonywanie zadań  bardziej specjalistycznych. Ładowarki te-w zależności od zakresu działań i miejsca poruszania się- podlegają regulacji odrębnych przepisów. 

I tak, jeśli ładowarka teleskopowa służy wykonywaniu pracy polegającej na przemieszczaniu ładunków na terenie pracy, wówczas podlega pod regulacje Urzędu Dozoru Technicznego, a dokładnie reguluje je Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468) oraz Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1008). Jeśli natomiast ładowarka porusza się po drodze publicznej, wtedy należy brać pod uwagę przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego. Wszystko to sprawia, że ładowarka teleskopowa wprowadzana jest do obrotu bądź jako maszyna wolnobieżna, bądź jako ciągnik rolniczy.

Ładowarka teleskopowa a UDT - jakie uprawnienia?

Ładowarka teleskopowa Everun ER1500

Uprawnienia do obsługi ładowarki teleskopowej

By móc obsługiwać ładowarkę teleskopową, należy zdobyć odpowiednie uprawnienia w kategorii I WJO dla wózków specjalizowanych (posiadanie uprawnień do obsługi wózków innego rodzaju nie uprawnia do pracy jako operator ładowarki teleskopowej), które nadawane są przez Urząd Dozoru Technicznego.

Kurs operatora ładowarki teleskopowej

O zdobycie powyższych uprawnień można ubiegać się po odbyciu specjalistycznego kursu na ładowarki teleskopowe. Szkolenia organizowane są przez certyfikowane ośrodki na terenie całego kraju. Przystąpić może do niego osoba, która ukończyła 18 lat, posiada co najmniej wykształcenie podstawowe a także nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora ładowarki teleskopowej- wymagane jest więc zaświadczenie lekarskie w tym zakresie.

Kurs na operatora ładowarki teleskopowej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, podczas której uczestnik zdobywa kompleksową wiedzę i zyskuje niezbędne umiejętności. Program kursu opracowywany jest według wytycznych UDT oraz obowiązujących przepisów prawa. Część teoretyczna obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: typy urządzeń i dokumentacja techniczna, bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji maszyn, dozór techniczny, czynności operatora ładowarki, podstawy ładunkoznawstwa, osprzęt. Natomiast część praktyczna to ćwiczenia eksploatacji urządzenia w określonych warunkach. Cena kursu zależna jest od kilku czynników i oscyluje między 1000-1200 złotych. 

Egzamin na operatora ładowarki teleskopowej

Po zakończeniu kursu uczestnik przystępuje do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Uzyskując wymaganą liczbę punktów, otrzymuje ocenę pozytywną z egzaminu a tym samym stosowne zaświadczenie oraz uprawnienia do pracy jako operator urządzenia. Uprawnienia te ważne są bezterminowo, zarówno na terenie naszego kraju, jak i całej Unii Europejskiej.

Dokumentacja ta stanowi poświadczenie zdobytych kompetencji. Jej uzyskanie jest konieczne do pracy jako operator ładowarki teleskopowej, ale i niezwykle przydatne, bowiem daje szansę na dobrą i pewną pracę.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *